UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen
*** Diese Seite wird überarbeitet ***

Blatt mit Codepositionen U+0100 bis U+01FF

Hilfe/Impressum (help/imprint)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen (für den Bereich dieser Seite jedoch keine definiert) · nicht anzeigen
⇐ Vorherige Seite (U+0000 ... U+00FF)Nächste Seite (U+0200 ... U+02FF) ⇒
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(bin.)
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
U+0100Ā11000100 10000000ĀĀ
U+0101ā11000100 10000001āā
U+0102Ă11000100 10000010ĂĂ
U+0103ă11000100 10000011ăă
U+0104Ą11000100 10000100ĄĄ
U+0105ą11000100 10000101ąą
U+0106Ć11000100 10000110ĆĆ
U+0107ć11000100 10000111ćć
U+0108Ĉ11000100 10001000ĈĈ
U+0109ĉ11000100 10001001ĉĉ
U+010AĊ11000100 10001010ĊĊ
U+010Bċ11000100 10001011ċċ
U+010CČ11000100 10001100ČČ
U+010Dč11000100 10001101čč
U+010EĎ11000100 10001110ĎĎ
U+010Fď11000100 10001111ďď
U+0110Đ11000100 10010000ĐĐ
U+0111đ11000100 10010001đđ
U+0112Ē11000100 10010010ĒĒ
U+0113ē11000100 10010011ēē
U+0114Ĕ11000100 10010100ĔĔ
U+0115ĕ11000100 10010101ĕĕ
U+0116Ė11000100 10010110ĖĖ
U+0117ė11000100 10010111ėė
U+0118Ę11000100 10011000ĘĘ
U+0119ę11000100 10011001ęę
U+011AĚ11000100 10011010ĚĚ
U+011Bě11000100 10011011ěě
U+011CĜ11000100 10011100ĜĜ
U+011Dĝ11000100 10011101ĝĝ
U+011EĞ11000100 10011110ĞĞ
U+011Fğ11000100 10011111ğğ
U+0120Ġ11000100 10100000ĠĠ
U+0121ġ11000100 10100001ġġ
U+0122Ģ11000100 10100010ĢĢ
U+0123ģ11000100 10100011ģģ
U+0124Ĥ11000100 10100100ĤĤ
U+0125ĥ11000100 10100101ĥĥ
U+0126Ħ11000100 10100110ĦĦ
U+0127ħ11000100 10100111ħħ
U+0128Ĩ11000100 10101000ĨĨ
U+0129ĩ11000100 10101001ĩĩ
U+012AĪ11000100 10101010ĪĪ
U+012Bī11000100 10101011īī
U+012CĬ11000100 10101100ĬĬ
U+012Dĭ11000100 10101101ĭĭ
U+012EĮ11000100 10101110ĮĮ
U+012Fį11000100 10101111įį
U+0130İ11000100 10110000İİ
U+0131ı11000100 10110001ıı
U+0132IJ11000100 10110010IJIJ
U+0133ij11000100 10110011ijij
U+0134Ĵ11000100 10110100ĴĴ
U+0135ĵ11000100 10110101ĵĵ
U+0136Ķ11000100 10110110ĶĶ
U+0137ķ11000100 10110111ķķ
U+0138ĸ11000100 10111000ĸĸ
U+0139Ĺ11000100 10111001ĹĹ
U+013Aĺ11000100 10111010ĺĺ
U+013BĻ11000100 10111011ĻĻ
U+013Cļ11000100 10111100ļļ
U+013DĽ11000100 10111101ĽĽ
U+013Eľ11000100 10111110ľľ
U+013FĿ11000100 10111111ĿĿ
U+0140ŀ11000101 10000000ŀŀ
U+0141Ł11000101 10000001ŁŁ
U+0142ł11000101 10000010łł
U+0143Ń11000101 10000011ŃŃ
U+0144ń11000101 10000100ńń
U+0145Ņ11000101 10000101ŅŅ
U+0146ņ11000101 10000110ņņ
U+0147Ň11000101 10000111ŇŇ
U+0148ň11000101 10001000ňň
U+0149ʼn11000101 10001001ʼnʼn
U+014AŊ11000101 10001010ŊŊ
U+014Bŋ11000101 10001011ŋŋ
U+014CŌ11000101 10001100ŌŌ
U+014Dō11000101 10001101ōō
U+014EŎ11000101 10001110ŎŎ
U+014Fŏ11000101 10001111ŏŏ
U+0150Ő11000101 10010000ŐŐ
U+0151ő11000101 10010001őő
U+0152Œ11000101 10010010ŒŒ
U+0153œ11000101 10010011œœ
U+0154Ŕ11000101 10010100ŔŔ
U+0155ŕ11000101 10010101ŕŕ
U+0156Ŗ11000101 10010110ŖŖ
U+0157ŗ11000101 10010111ŗŗ
U+0158Ř11000101 10011000ŘŘ
U+0159ř11000101 10011001řř
U+015AŚ11000101 10011010ŚŚ
U+015Bś11000101 10011011śś
U+015CŜ11000101 10011100ŜŜ
U+015Dŝ11000101 10011101ŝŝ
U+015EŞ11000101 10011110ŞŞ
U+015Fş11000101 10011111şş
U+0160Š11000101 10100000ŠŠ
U+0161š11000101 10100001šš
U+0162Ţ11000101 10100010ŢŢ
U+0163ţ11000101 10100011ţţ
U+0164Ť11000101 10100100ŤŤ
U+0165ť11000101 10100101ťť
U+0166Ŧ11000101 10100110ŦŦ
U+0167ŧ11000101 10100111ŧŧ
U+0168Ũ11000101 10101000ŨŨ
U+0169ũ11000101 10101001ũũ
U+016AŪ11000101 10101010ŪŪ
U+016Bū11000101 10101011ūū
U+016CŬ11000101 10101100ŬŬ
U+016Dŭ11000101 10101101ŭŭ
U+016EŮ11000101 10101110ŮŮ
U+016Fů11000101 10101111ůů
U+0170Ű11000101 10110000ŰŰ
U+0171ű11000101 10110001űű
U+0172Ų11000101 10110010ŲŲ
U+0173ų11000101 10110011ųų
U+0174Ŵ11000101 10110100ŴŴ
U+0175ŵ11000101 10110101ŵŵ
U+0176Ŷ11000101 10110110ŶŶ
U+0177ŷ11000101 10110111ŷŷ
U+0178Ÿ11000101 10111000ŸŸ
U+0179Ź11000101 10111001ŹŹ
U+017Aź11000101 10111010źź
U+017BŻ11000101 10111011ŻŻ
U+017Cż11000101 10111100żż
U+017DŽ11000101 10111101ŽŽ
U+017Ež11000101 10111110žž
U+017Fſ11000101 10111111ſſ
U+0180ƀ11000110 10000000ƀƀ
U+0181Ɓ11000110 10000001ƁƁ
U+0182Ƃ11000110 10000010ƂƂ
U+0183ƃ11000110 10000011ƃƃ
U+0184Ƅ11000110 10000100ƄƄ
U+0185ƅ11000110 10000101ƅƅ
U+0186Ɔ11000110 10000110ƆƆ
U+0187Ƈ11000110 10000111ƇƇ
U+0188ƈ11000110 10001000ƈƈ
U+0189Ɖ11000110 10001001ƉƉ
U+018AƊ11000110 10001010ƊƊ
U+018BƋ11000110 10001011ƋƋ
U+018Cƌ11000110 10001100ƌƌ
U+018Dƍ11000110 10001101ƍƍ
U+018EƎ11000110 10001110ƎƎ
U+018FƏ11000110 10001111ƏƏ
U+0190Ɛ11000110 10010000ƐƐ
U+0191Ƒ11000110 10010001ƑƑ
U+0192ƒ11000110 10010010ƒƒ
U+0193Ɠ11000110 10010011ƓƓ
U+0194Ɣ11000110 10010100ƔƔ
U+0195ƕ11000110 10010101ƕƕ
U+0196Ɩ11000110 10010110ƖƖ
U+0197Ɨ11000110 10010111ƗƗ
U+0198Ƙ11000110 10011000ƘƘ
U+0199ƙ11000110 10011001ƙƙ
U+019Aƚ11000110 10011010ƚƚ
U+019Bƛ11000110 10011011ƛƛ
U+019CƜ11000110 10011100ƜƜ
U+019DƝ11000110 10011101ƝƝ
U+019Eƞ11000110 10011110ƞƞ
U+019FƟ11000110 10011111ƟƟ
U+01A0Ơ11000110 10100000ƠƠ
U+01A1ơ11000110 10100001ơơ
U+01A2Ƣ11000110 10100010ƢƢ
U+01A3ƣ11000110 10100011ƣƣ
U+01A4Ƥ11000110 10100100ƤƤ
U+01A5ƥ11000110 10100101ƥƥ
U+01A6Ʀ11000110 10100110ƦƦ
U+01A7Ƨ11000110 10100111ƧƧ
U+01A8ƨ11000110 10101000ƨƨ
U+01A9Ʃ11000110 10101001ƩƩ
U+01AAƪ11000110 10101010ƪƪ
U+01ABƫ11000110 10101011ƫƫ
U+01ACƬ11000110 10101100ƬƬ
U+01ADƭ11000110 10101101ƭƭ
U+01AEƮ11000110 10101110ƮƮ
U+01AFƯ11000110 10101111ƯƯ
U+01B0ư11000110 10110000ưư
U+01B1Ʊ11000110 10110001ƱƱ
U+01B2Ʋ11000110 10110010ƲƲ
U+01B3Ƴ11000110 10110011ƳƳ
U+01B4ƴ11000110 10110100ƴƴ
U+01B5Ƶ11000110 10110101ƵƵ
U+01B6ƶ11000110 10110110ƶƶ
U+01B7Ʒ11000110 10110111ƷƷ
U+01B8Ƹ11000110 10111000ƸƸ
U+01B9ƹ11000110 10111001ƹƹ
U+01BAƺ11000110 10111010ƺƺ
U+01BBƻ11000110 10111011ƻƻ
U+01BCƼ11000110 10111100ƼƼ
U+01BDƽ11000110 10111101ƽƽ
U+01BEƾ11000110 10111110ƾƾ
U+01BFƿ11000110 10111111ƿƿ
U+01C0ǀ11000111 10000000ǀǀ
U+01C1ǁ11000111 10000001ǁǁ
U+01C2ǂ11000111 10000010ǂǂ
U+01C3ǃ11000111 10000011ǃǃ
U+01C4DŽ11000111 10000100DŽDŽ
U+01C5Dž11000111 10000101DžDž
U+01C6dž11000111 10000110dždž
U+01C7LJ11000111 10000111LJLJ
U+01C8Lj11000111 10001000LjLj
U+01C9lj11000111 10001001ljlj
U+01CANJ11000111 10001010NJNJ
U+01CBNj11000111 10001011NjNj
U+01CCnj11000111 10001100njnj
U+01CDǍ11000111 10001101ǍǍ
U+01CEǎ11000111 10001110ǎǎ
U+01CFǏ11000111 10001111ǏǏ
U+01D0ǐ11000111 10010000ǐǐ
U+01D1Ǒ11000111 10010001ǑǑ
U+01D2ǒ11000111 10010010ǒǒ
U+01D3Ǔ11000111 10010011ǓǓ
U+01D4ǔ11000111 10010100ǔǔ
U+01D5Ǖ11000111 10010101ǕǕ
U+01D6ǖ11000111 10010110ǖǖ
U+01D7Ǘ11000111 10010111ǗǗ
U+01D8ǘ11000111 10011000ǘǘ
U+01D9Ǚ11000111 10011001ǙǙ
U+01DAǚ11000111 10011010ǚǚ
U+01DBǛ11000111 10011011ǛǛ
U+01DCǜ11000111 10011100ǜǜ
U+01DDǝ11000111 10011101ǝǝ
U+01DEǞ11000111 10011110ǞǞ
U+01DFǟ11000111 10011111ǟǟ
U+01E0Ǡ11000111 10100000ǠǠ
U+01E1ǡ11000111 10100001ǡǡ
U+01E2Ǣ11000111 10100010ǢǢ
U+01E3ǣ11000111 10100011ǣǣ
U+01E4Ǥ11000111 10100100ǤǤ
U+01E5ǥ11000111 10100101ǥǥ
U+01E6Ǧ11000111 10100110ǦǦ
U+01E7ǧ11000111 10100111ǧǧ
U+01E8Ǩ11000111 10101000ǨǨ
U+01E9ǩ11000111 10101001ǩǩ
U+01EAǪ11000111 10101010ǪǪ
U+01EBǫ11000111 10101011ǫǫ
U+01ECǬ11000111 10101100ǬǬ
U+01EDǭ11000111 10101101ǭǭ
U+01EEǮ11000111 10101110ǮǮ
U+01EFǯ11000111 10101111ǯǯ
U+01F0ǰ11000111 10110000ǰǰ
U+01F1DZ11000111 10110001DZDZ
U+01F2Dz11000111 10110010DzDz
U+01F3dz11000111 10110011dzdz
U+01F4Ǵ11000111 10110100ǴǴ
U+01F5ǵ11000111 10110101ǵǵ
U+01F6Ƕ11000111 10110110ǶǶ
U+01F7Ƿ11000111 10110111ǷǷ
U+01F8Ǹ11000111 10111000ǸǸ
U+01F9ǹ11000111 10111001ǹǹ
U+01FAǺ11000111 10111010ǺǺ
U+01FBǻ11000111 10111011ǻǻ
U+01FCǼ11000111 10111100ǼǼ
U+01FDǽ11000111 10111101ǽǽ
U+01FEǾ11000111 10111110ǾǾ
U+01FFǿ11000111 10111111ǿǿ